Specialistische Jeugdhulp én Onderwijsbegeleiding

Ieder kind, ieder thuis en iedere klas is uniek. Daarom bestaan er geen kant-en-klare oplossingen bij leer- en gedragsmoeilijkheden. JongVooruit zorgt voor verheldering door jullie hulpvragen te beantwoorden, geeft overzicht door advies op maat en biedt passende behandeling waar nodig.

Door in gesprek te gaan met het kind, ouder(s) en leerkracht(en) zoeken we gezamenlijk naar kansen, mogelijkheden. Soms is dat het kortdurend begeleiden van een kind, een andere keer is het verstandig om middels diagnostiek op zoek te gaan naar antwoorden. Oftewel: geen standaard aanpak, maar inzetten op wat nodig is.

Door zowel het aanbieden van specialistische jeugdhulp als onderwijsbegeleiding, vindt er gemakkelijk een vertaalslag plaats tussen de behandelsetting en de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk is het natuurlijk daar, thuis en op school, waar we willen zien dat het weer beter gaat met een kind.