Specialistische Jeugdhulp

Als het niet goed gaat met je kind op school of thuis, dan ontstaan er vaak veel vragen en wil je graag dat het zo snel mogelijk weer beter gaat. Door samen in gesprek te gaan, ontdekken we waar de knelpunten het grootst zijn. Gericht onderzoek kan helpen om te snappen waar de klachten vandaan komen. Vanuit daar vinden we aanknopingspunten voor wat kan helpen. Bijvoorbeeld door extra uitleg aan jullie als ouders of aan de leerkracht. Soms is het helpend om je kind kortdurend individueel te begeleiden, bijvoorbeeld voor het vergroten van het zelfvertrouwen of het leren omgaan met heftige emoties. Alle inzet is gericht op samenwerking, jullie kennen zelf je kind het beste en zijn daarmee een onmisbare schakel in het aanpakken van problemen. Lees hieronder meer over de werkwijze van JongVooruit.

Diagnostiek en advies

In een intakegesprek brengen we samen de hulpvragen in kaart. Na dit gesprek wordt een inschatting gegeven van datgene dat nodig zal zijn om de klachten van je kind te verminderen. Mogelijk is eerst een stuk onderzoek nodig om goed te snappen wat er speelt. Het kan zijn dat er gevraagd wordt aan de leerkracht om in de klas of op het schoolplein mee te kijken. Of dat het fijn is om het gedrag van je kind thuis en op school objectiever in beeld te brengen door een gedragsvragenlijst in te vullen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor verschillende individuele testafnames, zoals bijvoorbeeld een intelligentietest.

Vervolgens worden de uitkomsten van het onderzoek uitgelegd en krijg je als ouders een helder, begrijpelijk verslag mee waarin concrete adviezen worden gegeven.

We hebben het idee dat ons kind de lesstof te makkelijk vindt, hoe kan het onderwijs worden aangepast?

We maken ons zorgen, iedere zondagavond ziet ons kind op tegen de schoolweek, wat kan er aan de hand zijn?

Ons kind is vaak geïrriteerd en boos, wat zou helpen om dit te verminderen?

Onze puber ziet enorm op tegen toetsen, een training op school heeft onvoldoende geholpen, wat nu?

Behandeling

JongVooruit biedt individuele hulp aan kinderen op verschillende vlakken. Sommige kinderen vinden het moeilijk om vrienden te maken of hebben moeite om voor zichzelf op te komen. Of ze flappen er direct van alles uit, waardoor ze onvoorspelbaar zijn voor anderen. Het kan fijn zijn om te herkennen wat voor emoties je kan voelen en hoe jouw lijf aan je ‘vertelt’ dat je boos, verdrietig of bang bent. De begeleidingsvorm wordt afgestemd op jouw kind: het ene kind is actief en leert vanuit spel. Het andere kind praat met woorden niet makkelijk, maar vertelt vanuit een creatieve werkvorm juist een heel verhaal.

Kortom: hulp op maat om datgene te bereiken wat nodig is. Er wordt gebruik gemaakt van effectieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie en een oplossingsgerichte werkwijze staat centraal.

Tarieven

JongVooruit heeft een contract met regio IJsselland voor het bieden van jeugdhulp. Dit betekent dat de hulp vergoed wordt wanneer de jeugdige woont in: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle. Verwijzing kan via de huisarts of het wijkteam. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanmelden

Je kunt je kind aanmelden door het contactformulier in te vullen. Er wordt dan telefonisch contact opgenomen om in te schatten of JongVooruit goed kan helpen bij de hulpvraag.