OVER MIJ

Mijn naam is Astrid: orthopedagoog, juf en een echte optimist. Vanuit mijn vrijgevestigde praktijk bied ik laagdrempelige hulp aan kinderen, ouders en het onderwijs, vanuit een pedagogische én didactische invalshoek.

Mijn kennis als orthopedagoog combineer ik met de praktische opleidingservaring vanuit de pabo. In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met het begeleiden en behandelen van kinderen, pubers en jongvolwassenen in het regulier en speciaal onderwijs. Ik weet hoe het is om 30 kinderen voor je neus te hebben, te goochelen tussen er zijn voor de hele groep en specifiek die ene leerling die-misschien-zo-uit-z’n-plaat-gaat. Ik weet hoe lastig gesprekken kunnen zijn, omdat iedereen wel hetzelfde doel heeft, maar het in de praktijk toch moeilijk haalbaar lijkt. Ik weet ook dat het moeilijk kan zijn om hulp te vragen aan een ander, als je vindt dat je iets toch echt zelf zou moeten kunnen. Gelukkig heb ik ook ervaren wat het brengt als je die hulp wél vraagt, iedereen actief meedenkt en elkaar gaat helpen.

En dat helpen: daar krijg ik nou energie van. Samen kleine veranderingen teweeg brengen die groots uitpakken. Ik kan enorm genieten van kleine dingen: buiten verkleumen en dan heel blij zijn met een kop thee. In mijn werk maakt het dat ik oog heb voor de ‘kleine’ dingen die lukken bij een kind, ouder of leerkracht. Sterker nog: ze vormen vaak het uitgangspunt voor verandering. Ik gebruik deze momenten als voorbeelden waarin iets wél lukt, bekijk waar we dit nog meer kunnen toepassen en we oefenen in de dagelijkse praktijk. Het werken als zelfstandige geeft volledige kansen om op creatieve wijze buiten de gebaande kaders te denken. Geweldig om middels maatwerk echt op zoek te gaan naar wat werkt en resultaat te boeken.

Wanneer ik zie dat een leerkracht na een korte begeleiding weer een positieve, duidelijke benadering hanteert, zodat een kind aan de slag gaat in plaats van de klas op stelten te zetten, dan ben ik oprecht blij. Of zoals toen ik hoorde van ouders dat het (binnen drie afspraken) weer lukte om even het huis uit te kunnen, zonder dat hun kind angstig was om alleen te zijn, dan geniet ik voor tien. Kortom: kleine veranderingen met een groots effect.

Neem contact op om te overleggen wat ik voor jullie, als ouders of school, zou kunnen betekenen.

Wat doet een Orthopedagoog?

De NVO-pedagoog is een expert in opvoed- en afhankelijkheidsrelaties. Afhankelijk zijn van anderen hoort bij opgroeien, bij ‘opgevoed worden’ en bij jezelf ontwikkelen. Als je in een moeilijke situatie zit, kan een beetje extra hulp hard nodig zijn.

Een (ortho)pedagoog helpt kinderen, jongeren en mensen met een beperking en hun gezinnen om zich in moeilijke situaties optimaal te ontwikkelen. In het onderwijs, de jeugdhulp, ggz en gehandicaptenzorg.

Daarbij kijkt zij of hij naar alle relaties tussen een cliënt en zijn opvoeders, thuis, op school of in een instelling. Want elke relatie kan onderdeel van het probleem zijn. Of juist de oplossing. Het doel is mensen zo zelfredzaam mogelijk maken, zodat ze mee kunnen doen in onze samenleving.

Download hier de infographic van de NVO-orthopedagoog!
Download